Vi upptar träningarna 1.6.2020

Vi gör oss redo att uppta träningarna fr.o.m 1.6.2020 enligt vårens schema. Små justeringar kan förekomma. Mera info på kommande.

Suunnittelemme harjoitusten jatkamista 1.6.2020 alkaen kevään aikataulun mukaisesti. Pieniä muutoksia saattaa tulla. Lisää infoa tulossa.

Kategorier:
Redskapsgymnastik