Kort om Ärevarvet

Ärevarvet är ett evenemang, genom vilket Finlands Friidrottsförbund (SUL) och de lokala idrottsföreningarna runtom i landet samlar medel för sin verksamhet. Idrottsföreningarna utför härvid en värdefull fostrargärning – ett arbete som fortfarande utförs på frivillig talkobasis.

Drott har varit med i Ärevarvet sedan dess start i början av 70-talet. Under alla dessa år har det givit våra sektioner bättre ekonomiska  förutsättningar att träna våra knattar, juniorer och seniorer på ett ändamålsenligt sätt. Pengarna behövs för att hålla nere kostnaderna för våra över 300 idrottande barn och ungdomar.


Så här kan Du delta i Ärevarvet

Som deltagare samlar Du sponsorer, som förbinder sig att betala en överenskommen summa för att Du deltar i ärevarvet. Evenemanget pågår i en timme, under vilken deltagaren går eller löper en valbar sträcka.

Om Du inte själv vill delta i evenemanget på din hemort, så kan du vara med som SPONSOR. På deltagarens insamlingslista fyller du i dina kontaktuppgifter samt den summa som du vill bidra med. Stödsumman kan vara en fast summa (min. 15 €) eller en insats per varv. Faktureran skickas sedan per epost.


Ärevarvet 2019 ordnas onsdagen den 22.5 kl.19-20 på centralplan

OBS! Mellan de som samlat över 75 € utlottas 4 presentkort á 50 € från Sportia Mattsson eller VM-sport. Om du samlat över 75 € får du en lott, över 110 € två lotter, över 150 € tre lotter och över 200 € fem lotter så det lönar sig att skaffa sponsorer!

Ännu hinner ni skaffa fler sponsorer om Ni behöver för att nå gränsen.


Nytt rekord 2019!

IF Drott vill rikta ett jättestort tack till årets deltagare, sponsorer och stödpersoner vilka gjorde att vi kom upp till ca 30.000 €, nytt rekord med marginal. 129 idrottare hade ställt sig på startlinjen detta år. Jan-Erik ”Kak” Nyman blev även detta år kassamagnet med över 6.100 €! Pengarna behövs för att hålla nere kostnaderna för våra över 300 idrottande barn och ungdomar.


Vinnarna av presentkort 2019 blev:

Noel Häggblom
Oscar Grannas
Ulrika Krohn
Isac Porthin