Kort om Ärevarvet

Ärevarvet är ett evenemang, genom vilket Finlands Friidrottsförbund (SUL) och de lokala idrottsföreningarna runtom i landet samlar medel för sin verksamhet. Idrottsföreningarna utför härvid en värdefull fostrargärning – ett arbete som fortfarande utförs på frivillig talkobasis.

Drott har varit med i Ärevarvet sedan dess start i början av 70-talet. Under alla dessa år har det givit våra sektioner bättre ekonomiska  förutsättningar att träna våra knattar, juniorer och seniorer på ett ändamålsenligt sätt. Pengarna behövs för att hålla nere kostnaderna för våra över 300 idrottande barn och ungdomar.


Så här kan Du delta i Ärevarvet

Som deltagare samlar Du sponsorer, som förbinder sig att betala en överenskommen summa för att Du deltar i ärevarvet. Evenemanget pågår i en timme, under vilken deltagaren går eller löper en valbar sträcka.

Om Du inte själv vill delta i evenemanget på din hemort, så kan du vara med som SPONSOR. På deltagarens insamlingslista fyller du i dina kontaktuppgifter samt den summa som du vill bidra med. Stödsumman kan vara en fast summa (min. 15 €) eller en insats per varv. Faktureran skickas sedan per epost.


Till följd av coronaviruset ordnas Ärevarvet 2020 först 17.9.2020

Alla berörs vi av coronaviruset, även Ärevarvet. I skrivande stund vet ingen hur länge och hur mycket vi kommer att påverkas. Inom Drott månar vi om våra aktivas hälsa och vill inte utsätta någon för onödiga risker. Då även förbundet (SUL) är inne på samma linje har vi beslutat skjuta fram årets evenemang till hösten (normalt i maj), torsdagen den 17.9.2020.


Drygt 16 500€ 2020!

IF Drott vill rikta ett jättestort tack till årets deltagare, sponsorer och stödpersoner som trots Corona gjorde att vi kom upp till ca 16.500 €. Pengarna behövs för att hålla nere kostnaderna för våra över 300 idrottande barn och ungdomar.