Ärevarvet (40 år!) löps på dagen när Drott fyller 100 år – den 22.9.2021 kl.18.30

Alla berörs vi av coronaviruset, även Ärevarvet. I skrivande stund vet ingen hur länge och hur mycket vi kommer att påverkas. Inom Drott månar vi om våra aktivas hälsa och vill inte utsätta någon för onödiga risker. Då även förbundet (SUL) är inne på samma linje har vi beslutat att även i år skjuta fram årets evenemang till hösten (normalt i maj), till vår jubileumsdag, onsdagen den 22.9.2021.


Kort om Ärevarvet

Ärevarvet är ett evenemang, genom vilket Finlands Friidrottsförbund (SUL) och de lokala idrottsföreningarna runtom i landet samlar medel för sin verksamhet. Idrottsföreningarna utför härvid en värdefull fostrargärning – ett arbete som fortfarande utförs på frivillig talkobasis.

Drott har varit med i Ärevarvet sedan dess start i början av 70-talet. Under alla dessa år har det givit våra sektioner bättre ekonomiska  förutsättningar att träna våra knattar, juniorer och seniorer på ett ändamålsenligt sätt. Pengarna behövs för att hålla nere kostnaderna för våra över 300 idrottande barn och ungdomar.


Så här kan Du delta i Ärevarvet

Som deltagare samlar Du sponsorer, som förbinder sig att betala en överenskommen summa för att Du deltar i ärevarvet. Evenemanget pågår i en timme, under vilken deltagaren går eller löper en valbar sträcka. Här kan du hitta en insamlingslista om du inte redan har en.

Om Du inte själv vill delta i evenemanget på din hemort, så kan du vara med som SPONSOR. På deltagarens insamlingslista fyller du i dina kontaktuppgifter samt den summa som du vill bidra med. Stödsumman kan vara en fast summa (min. 15 €) eller en insats per varv. Om du inte vet vem du vill sponsra men ändå vill stöda 100-års jubilerande Drott kan du skicka ett mejl till adressen ifdrott100@gmail.com där du skriver din adress och hur mycket du vill ge i stöd. Då skriver vi in dina uppgifter på ordförande Leif Björkgrens lista. Fakturan skickas sedan per epost.


Drygt 18 000€ 2021!

IF Drott vill rikta ett jättestort tack till årets deltagare, sponsorer och stödpersoner som trots Corona gjorde att vi kom upp till ca 18.000 €. Pengarna behövs för att hålla kostnaderna nere för våra över 300 idrottande barn och ungdomar.