Organisation 2019

Ordförande: Hans Byggmästar
Sekreterare: Hans Byggmästar
Tidtagning/Chip: Peter Kronholm
Kansli: Sara Åhman
Trafiken/trafikvakter: Ulf Lindholm & Gustav Simons
Trafikmärken/borden/km-skyltning: Leif Enfors
Saftstationer: Sara Åhman & Kaj Nyman
Priser: Kaj Nyman
PR, flyern: Hans Byggmästar
Facebook, Instagram: Sara Åhman