Lilla
Stafettkarnevalen


2020 och 2021

Inga stafettävlingar 2020 och 2021 eftersom Stafettkarnevalen inhiberats pga Coronapandemin.


2019

Onsdagen den 8 maj 2019 kl. 18.00 arrangeras gatustafetterna i skolparken.
Måndagen den 13 maj 2019 kl. 18.00 övriga stafetter på Centralidrottsplanen.

Anmälan senast 3 maj gällande gatustafetterna och senast 10 maj övriga stafetter till Hans Byggmästar epost: hans.byggmastar@luukku.com
Anmälningsavgift 3,50 €/gren/lag. Kontonummer FI14 2015 3800 0040 64
Kontaktuppgifter: Hans Byggmästar tel. 044-7206351

Klasser:
Andra stadiet flickor 4x100m
Andra stadiet flickor gatustafett: 8 sträckor
Andra  stadiet  pojkar 4x100m
Andra stadiet pojkar gatustafett: 8 sträckor
Andra stadiet dubbel svenska stafett, mixed
Åk 7-9 flickor 4x100m
Åk 7-9 flickor gatustafett: 8 sträckor
Åk 7-9 pojkar 4x100m
Åk 7-9 dubbel svensk stafett, mixed
Åk 7-9 pojkar gatustafett: 8 sträckor
Åk 1-6 mixed 5x80m små grundskola
Åk 1-6 pojkar 5x80m grundskola
Åk 1-6 pojkar gatustafetter: 6 sträckor grundskola, små grundskolor
Åk 1-6 flickor 5x80m, grundskola
Åk 1-6 flickor gatustafetter grundskola, små grundskolor
Åk 1-4 mixed 8x50m grundskola

Tidschema 8.5.2019
18.00      åk 1-6 gatustafett 6 sträckor, pojkar
18.25      åk 1-6 gatustafett 6 sträckor, flickor
18.45      åk 7-9 gatustafett 8 sträckor, flickor
18.45      andra stadiet gatustafett 8 sträckor flickor
19.10     åk 7-9 gatustafett 8 sträckor, pojkar
19.10     andra stadiet gatustafett 8 sträckor, pojkar

Tidschema 13.5.2019
18.10     åk 1-4 8 x 50 m, mixed
18.25     åk 1-6 5 x 80 m, flickor, grundskolor
18.45     åk 1-6 5 x 80 m, mixed, småskolor
19.05     åk 1-6 5 x 80 m, pojkar, grundskolor
19.25     åk 7-9 4 x 100 m, flickor
19.25     4 x 100 m, flickor, andra stadiet
19.40     åk 7-9 4 x 100 m, pojkar
19.40     4 x 100 m, pojkar, andra stadiet
19.55     åk 7-9 dubbel,svensk stafett, mixed
19.55     dubbel,svensk stafett, mixed, andra stadiet
              (100+100+200+200+300+300+400+400 m)

OBS! Den dubbla svenska stafetten löps på lite annat sätt än på Stafettkarnevalen, så att löparna springer på egen bana endast 2 kurvor istället för 3 (100m + 100m + halva första 200m på egen bana, den tredje växlingen sker på gemensam bana). Detta pga av avsaknad av banmarkeringar för dubbel svensk stafett.