Lilla
Stafettkarnevalen

2024

Inbjudan till Lilla stafettkarnevalen måndag 13 maj 2024 vid Centralplan i Jakobstad  kl.18.00

Klasser: lågstadier-gymnasier
Anmälan senast 10.5.2024  till Hans Byggmästar
e-post: hans.byggmastar@luukku.com

OBS! Inga efteranmälningar, endast rättelser av lagsammansättning.
Förfrågningar: Hans Byggmästar GSM 044-7206351

Startavgift 5,00 euro/lag betalas till konto Nordea FI14 2015 3800 0040 64

Tävlingsklasser och grenar

Åk 1-6:
8×50 meter, mixed  åk 1-4
5×80 meter, flickor åk 1-6
5×80 meter, mixed, små grundskolor
5×80 meter, pojkar åk 1-6
Gatustafett åk 1-6 mixed, små grundskolor, 5 sträckor (600+400+200+400+600 =2200 m)
Gatustafett åk 1-6 mixed, stora skolor, 8 sträckor, löps uppdelat i två lag med 4 deltagare i varje enligt 2x(600+400+600+400)=4000 m. Resultatet räknas ihop.

Åk 7-9
4×100 meter, flickor
4×100 meter, pojkar
Dubbel svensk stafett mixed (100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400m)

Andra Stadiet:
4×100 meter, flickor
4×100 meter, pojkar
Dubbel svensk stafett mixed (100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400m)

Tidschema 13.5.2024 (preliminärt, uppdateras senast 12.5.2024 kl 20.00)
18.10     åk 1-4 8 x 50 m, mixed
18.20     åk 1-6 5 x 80 m, flickor
18.45     åk 1-6 5 x 80 m, mixed, små skolor
18.55     åk 1-6 5 x 80 m, pojkar
19.10     åk 7-9 4 x 100 m, flickor
19.25     andra stadiet 4 x 100 m, flickor
19.35     åk 7-9 4 x 100 m, pojkar
19.45     andra stadiet 4 x 100 m, pojkar
19.55     åk 1-6 mixed gatustafett små grundskolor 5 sträckor
20.15     åk 1-6 mixed gatustafett stora grundskolor 4 sträckor
20.30     åk 7-9 dubbel svensk stafett, mixed
20.40     andra stadiet dubbel svensk stafett, mixed


Tävlingsinfo

Tävlingskansli
Tävlingskansli finns i det första omklädningsrummet under läktaren.
Inga bekräftningar behövs, endast strykningar av lag senast 30 minuter före första start.
Ändringar av anmälda lagsammansättningar kan lämnas i en låda i kansliet under kvällens lopp, dessa korrigeras först till resultatlistan.
Nummerlapp för sista sträckans löpare i långa stafetterna hämtas i kansliet

OBS! Banordningen är gjord i förväg och ändras inte p.g.a. lag som faller bort. Heatindelningen finns uppsatt på anslagstavlan under läktaren och på länken till resultaten som finns längre ner.

Tävlingsnumror
Endast den sista löparen i gatustafett och dubbel svensk stafett har nummerlapp. Denna hämtas i tävlingskansli och lämnas tillbaka i en korg vid målgång.

8x50m, 5x80m
Alla löpare står med bakre foten på markeringen för växlingsområdets början, det är inte tillåtet att gå emot den som ska ge pinnen. Växlingsområdet är ca 20 meter.

4x100m
Normala växlingsområden används.

Gatustafetter
Gatustafetten löps med något kortare sträckor än i Helsingfors eftersom stafetten i Jakobstad löps endast på bana. De större skolornas åtta personers lag delas upp i två lag med fyra deltagare i varje enligt 2 x (600 + 400 + 600 + 400). Detta för att försnabba tidsschemat något. De två lagens tider räknas sedan ihop och skolan med den sammanlagt bästa tiden premieras.

Dubbel svensk stafett
OBS! Stafetten löps som normalt men löparna går in på gemensam bana redan under den tredje sträckan vid 100 meters starten (efter löpta 300m av stafetten). Detta sker tidigare än på stora Stafettkarnevalen eftersom banmärkningen på centralplan är gjord för enkel svensk stafett och inte dubbel som i Helsingfors.

Resultat och prisutdelning
De segrande lagen erhåller pris
Heatindelning & resultat 2023 hittar du här på live.tuloslista.com

Pressresultat 2023 hittas här.

Resultaten från 2022 hittar du här


2020 och 2021

Inga stafettävlingar 2020 och 2021 eftersom Stafettkarnevalen inhiberats pga Coronapandemin.


2019

Onsdagen den 8 maj 2019 kl. 18.00 arrangeras gatustafetterna i skolparken.
Måndagen den 13 maj 2019 kl. 18.00 övriga stafetter på Centralidrottsplanen.

Anmälan senast 3 maj gällande gatustafetterna och senast 10 maj övriga stafetter till Hans Byggmästar epost: hans.byggmastar@luukku.com
Anmälningsavgift 3,50 €/gren/lag. Kontonummer FI14 2015 3800 0040 64
Kontaktuppgifter: Hans Byggmästar tel. 044-7206351

Klasser:
Andra stadiet flickor 4x100m
Andra stadiet flickor gatustafett: 8 sträckor
Andra  stadiet  pojkar 4x100m
Andra stadiet pojkar gatustafett: 8 sträckor
Andra stadiet dubbel svenska stafett, mixed
Åk 7-9 flickor 4x100m
Åk 7-9 flickor gatustafett: 8 sträckor
Åk 7-9 pojkar 4x100m
Åk 7-9 dubbel svensk stafett, mixed
Åk 7-9 pojkar gatustafett: 8 sträckor
Åk 1-6 mixed 5x80m små grundskola
Åk 1-6 pojkar 5x80m grundskola
Åk 1-6 pojkar gatustafetter: 6 sträckor grundskola, små grundskolor
Åk 1-6 flickor 5x80m, grundskola
Åk 1-6 flickor gatustafetter grundskola, små grundskolor
Åk 1-4 mixed 8x50m grundskola

Tidschema 8.5.2019
18.00      åk 1-6 gatustafett 6 sträckor, pojkar
18.25      åk 1-6 gatustafett 6 sträckor, flickor
18.45      åk 7-9 gatustafett 8 sträckor, flickor
18.45      andra stadiet gatustafett 8 sträckor flickor
19.10     åk 7-9 gatustafett 8 sträckor, pojkar
19.10     andra stadiet gatustafett 8 sträckor, pojkar

Tidschema 13.5.2019
18.10     åk 1-4 8 x 50 m, mixed
18.25     åk 1-6 5 x 80 m, flickor, grundskolor
18.45     åk 1-6 5 x 80 m, mixed, småskolor
19.05     åk 1-6 5 x 80 m, pojkar, grundskolor
19.25     åk 7-9 4 x 100 m, flickor
19.25     4 x 100 m, flickor, andra stadiet
19.40     åk 7-9 4 x 100 m, pojkar
19.40     4 x 100 m, pojkar, andra stadiet
19.55     åk 7-9 dubbel,svensk stafett, mixed
19.55     dubbel,svensk stafett, mixed, andra stadiet
              (100+100+200+200+300+300+400+400 m)

OBS! Den dubbla svenska stafetten löps på lite annat sätt än på Stafettkarnevalen, så att löparna springer på egen bana endast 2 kurvor istället för 3 (100m + 100m + halva första 200m på egen bana, den tredje växlingen sker på gemensam bana). Detta pga av avsaknad av banmarkeringar för dubbel svensk stafett.