Lilla
Stafettkarnevalen

2024

Inbjudan till Lilla stafettkarnevalen måndag 13 maj 2024 vid Centralplan i Jakobstad  kl.18.00

Klasser: lågstadier-gymnasier
Anmälan senast 10.5.2024  till Hans Byggmästar
e-post: hans.byggmastar@luukku.com

OBS! Inga efteranmälningar, endast rättelser av lagsammansättning.
Förfrågningar: Hans Byggmästar GSM 044-7206351

Startavgift 5,00 euro/lag betalas till konto Nordea FI14 2015 3800 0040 64

Tävlingsklasser och grenar

Åk 1-6:
8×50 meter, mixed  åk 1-4
5×80 meter, flickor åk 1-6
5×80 meter, mixed, små grundskolor
5×80 meter, pojkar åk 1-6
Gatustafett åk 1-6 mixed, små grundskolor, 5 sträckor (600+400+200+400+600 =2200 m)
Gatustafett åk 1-6 mixed, stora skolor, 8 sträckor, löps uppdelat i två lag med 4 deltagare i varje enligt 2x(600+400+600+400)=4000 m. Resultatet räknas ihop.

Åk 7-9
4×100 meter, flickor
4×100 meter, pojkar
Dubbel svensk stafett mixed (100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400m)

Andra Stadiet:
4×100 meter, flickor
4×100 meter, pojkar
Dubbel svensk stafett mixed (100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400m)

Tidsschema 13.5.2024 (slutligt, uppdaterat 12.5.2024 kl 13.00)

18.10     åk 1-4 8 x 50 m, mixed (1 heat)
18.20     åk 1-6 5 x 80 m, flickor (2 heat)
18.45     åk 1-6 5 x 80 m, pojkar + 5 x 80m mixed, små skolor (2 heat)    
19.00     åk 7-9 4 x 100 m, flickor (2 heat)
19.15     andra stadiet 4 x 100 m, flickor (1 heat)
19.25     åk 7-9 + andra stadiet 4 x 100 m, pojkar (1 heat)
19.40     åk 1-6 mixed gatustafett små grundskolor 5 sträckor (1 heat)
19.55     åk 1-6 mixed gatustafett stora grundskolor 8 sträckor (1 heat)
20.30     åk 7-9 + andra stadiet  dubbel svensk stafett, mixed (1 heat)


Tävlingsinfo

Tävlingskansli
Inga bekräftningar behövs. Strykningar av lag samt ändringar av lagsammansättningar gör senast 30 minuter före första start. Blanketter för ändringar hämtas och lämnas in i en låda under speakerbåset uppe på läktaren, dessa korrigeras först till resultatlistan.

OBS! Banordningen är gjord i förväg och ändras inte p.g.a. lag som faller bort. Heatindelningen finns uppsatt på anslagstavlan under läktaren och på länken till resultaten som finns längre ner.

Tävlingsnumror
Nummerlappar används endast i de långa stafetterna (gatustafett, 600+600+400, dubbelsvensk stafett). De hämtas från tävlingskansliet som finns i det första omklädningsrummet under läktaren. Nummerlapparna behöver inte lämnas in men nålarna tar vi gärna tillbaka, lägg dem i lådan vid porten.

8x50m, 5x80m
Alla löpare står med bakre foten på markeringen för växlingsområdets början, det är inte tillåtet att gå emot den som ska ge pinnen. Växlingsområdet är ca 20 meter.

4x100m
Normala växlingsområden används.

Gatustafetter
Gatustafetten löps med något kortare sträckor än i Helsingfors eftersom stafetten i Jakobstad löps endast på bana. De större skolornas åtta personers lag delas upp i två lag med fyra deltagare i varje enligt 2 x (600 + 400 + 600 + 400). Detta för att försnabba tidsschemat något. De två lagens tider räknas sedan ihop och skolan med den sammanlagt bästa tiden premieras.

Dubbel svensk stafett
OBS! Stafetten löps som normalt men löparna går in på gemensam bana redan under den tredje sträckan vid 100 meters starten (efter löpta 300m av stafetten). Detta sker tidigare än på stora Stafettkarnevalen eftersom banmärkningen på centralplan är gjord för enkel svensk stafett och inte dubbel som i Helsingfors.

Resultat och prisutdelning
De segrande lagen erhåller pris
Heatindelning & resultat 2024 hittar du här på live.tuloslista.com

Pressresultat 2023 hittas här.