TRäning

Genom att träna redskapsgymnastik ägnar man sig åt en väldigt mångsidig sport. Redskapsgymnastiken utvecklar styrka, koordination, vighet, balans och motorik. Om man är ny och villl pröva på gymnastiken i IF Drott, så får man prova 2 gånger helt gratis, men bör sedan så fort som möjligt anmäla sig till den grupp man har valt att delta i.

Redskapsgymnastik på hobby nivå

Är man nybörjare kan man gå med i en hobbygrupp. Hobbygrupperna tränar en till två gånger per vecka. Man kan gå med i vilken hobbygrupp som helst och prova på.


Tävlingsgrupper

De gymnaster som har hunnit lite längre tränar ofta med sikte på tävlingar. Gymnasterna får börja tävla när de fyllt 7 år. De som tävlar i redskapsgymnastik tränar 2-5 gånger/vecka. Träningarna, äger rum i Bollsalen, i Idrottsgården. För att delta i en tävlingsgrupp krävs en viss grundnivå, varför man rekommenderas delta i hobbyverksamhet före man kommer med i en tävlingsgrupp. Diskutera gärna barnets nivå med ledaren för gruppen.