Historia

Här hittar du en filmad historik (från 100-års jubileumsfesten). För att se hela filmen (drygt 25 min) måste ni ladda ner filen. Den går tyvärr inte att ladda upp på Youtube pga upphovsrättsliga regler (musiken).

IF Drotts föregångare var Jakobstads Idrottsförening grundat 1906 och Idrottsföreningen Sport som tillkommit fyra år senare. Efter behandling av samgångsfrågan i respektive föreningars styrelser och vid föreningsmöten kom representanter för båda föreningarna till ett gemensamt möte 22 september 1921. Resultatet av mötet meddelades i lokaltidningen Pedersöre  att ”ortens svenska idrottsföreningar sammanslås”. Den nya föreningen fick till en början namnet Jakobstads Idrottssällskap men en månad senare, efter en namntävling, följde ett namnbyte:  Idrottsföreningen Drott (IF Drott) blev det slutliga namnet.

Jakobstads Idrottsförening tillkom 1906 på initiativ av magister Artur Eklund. År 1910 bildades Kamratförbundets Sportklubb, som år 1913 omorganiserades till en allmän idrotts- sammanslutning och tog namnet Idrottsföreningen Sport.

IF Drott skulle ha följande 7 sektioner: Vinteridrott, Allmän idrott, Gymnastik, Fotboll och bandy, Skytte, Simning och Tennis.

1922 fick IF Drott sitt klubbmärke, ritat av arkitekten Runar Eklund. Av praktiska skäl utbyttes märket 1929 som ritats av kontoristen Gunnar Ohls. Till 75-årsjubileét moderniserades märket av Johan Wik och 2018, i samband med att föreningen arrangerade SFI-mästerskapen i friidrott, moderniserades märket ytterligare av Nina Bäck till sitt nuvarande utseende.

Redan från början diskuterades frågan om en klubblokal. 1930 kom ett lämpligt tillfälle då en fastighet inköptes på initiativ av doktor R. C. Öhman. Fastigheten fick namnet Svenska Gården och IF Drott blev dess största ägare. 1935 gjordes en stor om- och tillbyggnad varvid en festsal inreddes där IF Drott kunde hålla sina gymnastikövningar och mindre fester. I övre våningen inreddes ett rum till kansli- och arkivrum för IF Drott.

1923 förlade det nystiftade Svenska Finlands Skidförbund sin första skidvecka till Jakobstad med IF Drott som arrangör. En skidbacke uppfördes varvid A/B wilh. Schauman bidrog med allt virke. Övriga kostnader föll dock på IF Drott.

Den 10 oktober 1935 påbörjades arbetet på den nya sportplanen som en följd av IF Drotts representanters, kontorschef Gunnar Strangs och direktör Valter Eklöfs, idoga arbete. Den 5 september 1936 anordnade IF Drott de första nationella tävlingarna på den nya planen, som ansåg vara en av landets bästa. Ett år senare uppfördes en åskådarläktare för cirka 500 personer med omklädnings-, dusch-, redskaps- och pannrum samt en ljudisolerad hytt för radioutsändning.

Ordföranden:
1921-1924 Paul Holm
1925-1930 Gunnar Strang
1931-1952 Valter Eklöf
1953-1968 Åke Storå
1969-1970 Rafael Söderberg
1971-1973 Rolf Davidsson
1974-1980 Christer Strandvall
1981-1984 Lennart Teir
1985-1992 Johan Karjaluoto
1993-1996 Christer Strandvall
1997-2015 Monica Grankulla-Häggblom
2016-          Leif Björkgren