Organisation 2020

Ordförande
Monica Grankulla-Häggblom

Medlemmar:
Ulrika Krohn
Hans Byggmästar
Pär Granbacka
Brita Brännbacka-Brunell