Organisation 2019

Ordförande
Monica Grankulla-Häggblom

Medlemmar
Ulrika Krohn
Hans Byggmästar
Pär Granbacka
Leif Björkgren

Pamela Skytte