Organisation 2024

Ordförande
Monica Grankulla-Häggblom

Medlemmar:
Karita Jungar
Hans Byggmästar
Marie-Louise Bäck
Brita Brännbacka-Brunell

Kaj Nyman