RESEERSÄTTNINGAR & STIPENDIER

RESE- OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR

Drotts idrottare är berättigade till ersättning för resor till värdetävlingar eller vissa träningsläger enligt nedanstående förteckning. Om kollektivtrafik är möjlig är denna att föredra. Då erhålls ersättning enligt förmånligaste taxa. I de fall man är berättigad till km-ersättning och den sker med bil är ersättningen från och med 1.10.2019 enligt 8c/idrottare el.tränare. Samåkning så långt som möjligt.


Öid-mästerskap

– Anmälningsavgiften betald
– Drott bokar transport vid behov, egen andel 10 €/dag
– ingen km-resättning


SFI-mästerskap

– Anmälningsavgiften betald
– Drott bokar transport och logi vid behov, egen andel 50 €
– den som bokar egen logi betalar själv
– ingen km-ersättning om gemensam transport


Finländska mästerskap (juniorer & seniorer)

Idrottare/stafettlag med A-klass får ersättning enligt följande:
– anmälningsavgiften betald
– övernattning betald vid behov (ca. 50€/natt)
– måltidspeng (8-12 €/tävlingsdag)
– km-ersättning

Idrottare/stafettlag med B-klass:
– anmälningsavgiften betald
– km-ersättning
– övernattning vid behov, ersättning 50% av A-klass

Idrottare/stafettlag med lägre än B-klass:
– anmälningsavgiften betald
– resten står idrottaren för

Stafettlöpning för 15-åringar saknar klassificering, då klassificeras lagets slutliga placering enligt A=1-16, B=17-> (dock med beaktande av antalet deltagare)


Finländska mästerskap (veteraner)

– anmälningsavgiften betald


Landslagsuppdrag/internationella mästerskap (juniorer & seniorer)

Drott ersätter idrottarens utgifter för deltagande och uppehälle (mot kvitto) med avdrag för ersättningar som kan/bör sökas från SUL, SFI eller ÖID.


Landslagsuppdrag/internationella mästerskap (veteraner)

Drott ersätter anmälningsavgiften för maximalt 2 grenar/idrottare/år.


Träningsläger

SFI (7-tusan elit): Lägret bekostas av SFI, Drott betalar km-ersättning
SFI (7-tusan utmanare): Drott betalar 50% av deltagaravgiften + km-ersättning
SFI (7-tusan föreningsutmanare): Drott betalar 30% av deltagaravgiften + km-ersättning
SUL (ANMJ/NMJ/MJ): Drott betalar 50% av deltagaravgiften + km-ersättning
Skolläger (3-4 läger): Drott betalar för max tre läger med 60 euro/läger, totalt 180 euro. Ingen km-ersättning.


STIPENDIER
– riktgivande guidelines

H/DH/D 22H/D 19H/D 16-17P/F 14-15
VM, EM, OS3 0002 0001 5001 000
Landslaget2 000700700500
FM plac eller landsstatistik 1-31 800600600400200
FM plac eller landsstatistik 4-(6)81 000400400250125
   
SM-klass3 000
M-klass2 000
A-klass60020020010050

Kommentarer till stipendietabellen:

  • Stipendiesumman gäller resultat i den bästa individuella grenen i den egna åldersklassen fr.o.m. det år idrottaren fyller 14 år.
  • Stipendiebeloppet för inkommande säsong bestäms enligt föregående års åldersklassificering.
  • Om skador/sjukdom hindrat idrottaren att prestera resultat under säsongen kan stipendiet ges enligt klassificeringen året innan.
  • Om junior gör H/D-klassresultat erhåller han/hon stipendium enligt H/D-klass. Om idrottare, oberoende av egen åldersklass, i FM för H/D placerar sig på poängplats, utfaller stipendium enligt kolumnen för H/D.
  • Stipendiesumman betalas ut enligt högsta beloppet, ingen dubblering av stipendierna.
  • I stafett delas summan med fyra. Inget stipendium för lagtävling.
  • Friidrottssektionen förbehåller sig rätten att i sin årliga stipendiediskussion göra tillfälliga justeringar i beloppen