ANMÄL DIG HÄR

Som ny medlem är det bara att komma och prova på! Man får pröva på 2 gånger gratis och sedan kan man anmäla sig enligt nedanstående instruktioner. Man kan också anmäla sig på förhand om man vet vilken grupp som passar nivåmässigt och tidsmässigt.

För att kunna anmäla sig till DROTT bör man först logga in/registrera gymnasten i programmet. Man anmäler till rätt grupp och skriver sedan ut sin räkning, vilket samtidigt gör att vi får in uppgifterna i vårt HOIKA medlemsregister. 

Kontrollera att ni väljer rätt gymnastikförening ifall att ni hör till flera olika. Det ska stå DROTT i övre vänstra hörnet när man kommer in på själva anmälningsprogrammet.

  1. Välj Registrering.
  2. Fyll i gymnastens personuppgifter (de fält som är märkta med en *stjärna är obligatoriska) och klicka på Registrera.
  3. Du får ett lösenord till den e-postadress som du har uppgett. Logga in genom att klicka på Inloggning i menyn till vänster.
  4. Klicka på Anmälning.
  5. Välj den grupp som barnet ska anmälas till. Lägg till båda föräldrarnas namn och kontaktuppgifter.

Klicka på Fortsätt till steg 2: Bekräfta anmälningen

  1. Skriv ut fakturan genast eller skriv ut den efter att du har fått den till din e-post. 
  2. Avsluta anmälningen.

OBS! SPARA ANVÄNDARNAMNET OCH LÖSENORDET FÖR KOMMANDE TERMINER!

Om du får ett felmeddelande i något skede av anmälningsprocessen, vänligen kontakta vår medlemsregisteransvarige på infodrott@gmail.com.

Om man har flera barn som gympar, så anmäler man dem som skilda användare, med samma e-mail adress, helst en vuxens, så att fakturan kommer till den vuxna. Man bör då använda skilda inloggningsuppgifter på barnen ex Jakob Gymppare lösenord: Jakob123 och Sara Gymppare med lösenord: 234. Alternativt att man går in på “Egna uppgifter” och göra en sub användar anmälning på syskonet.

Vi har syskonrabatt på våra träningar. Man betalar fullt pris för det syskon som tränar mest och sen kan man dra av -25% från följande syskons avgifter. Om gymnasten också deltar i Drott friidrott får man dra av 15€ på sin räkning på höstterminen. Lägg i så fall mail om detta till infodrott@gmail.com, så att vi förstår varför summorna inte stämmer.