KNATTERÅDET

Knatterådet består av föräldrar och knatteledare. Knatterådets uppgift är att underlätta tränarnas arbete genom att planera verksamhet såsom terrängcup, serietävlingar, tränings- och tävlingsresor och gemenskapskvällar. Knatterådet hjälper även till med medelanskaffning genom att koordinera kak- och annan försäljning. Nya medlemmar tas in varje höst.
 

Knatterådet 2020:

Sara Åhman             ordförande
Niklas Grannas       sekreterare
Anki Westerlund   
Camilla Lundén
Monica Källman
Tove Isomaa
Mia Tapanainen-Lehto


Ta gärna kontakt om du har idéer eller vill hjälpa till!