TÄVLING

Det finns möjlighet att delta i tävlingar inom ÖID (Österbottens idrottsförbund), FSG (Finlands svenska gymnastikförbund) och Suomen Voimisteluliitto(Finlands Gymnastikförbund). ÖID- och FSG-mästerskap är svenska tävlingar och ordnas två gånger/år. På hösten specialmästerskap (poäng räknas skilt för varje redskap) och på våren mångkamp (poäng räknas ihop för alla redskap). ÖID ordnas i Österbotten, turvis i Jakobstad, Vasa och Närpes. FSG ordnas turvis i Jakobstad, Vasa, Mariehamn och Helsingfors. Gymnasten kan börja tävla det år hen fyller 7. Flickorna behöver även ha klarat bronsmärket före man anmäler till sin första tävling.

STARA
För att få delta i Suomen Voimisteluliittos tävlingar krävs att man har klarat bronsmärket och genomfört en STARA uppvisning. Stara är en förberedande uppvisning. Gymnasten utför ensam eller i grupp en serie på ett eller flera valbara redskap. Sen får varje gymnast skriftlig konstruktiv feedback av domarna. Efter genomförd Stara (och bronsmärke) får man direkt, även samma dag, tävla i klass B. För att delta i Stara köper man en Stara licens som kostar samt betalar deltagaravgiften för själva uppvisningen, kostar 12€ (faktura från Drott). Se instruktioner för licensköp nedan.

Tävlingsklasser (delas in i äldre och yngre):
Klass B 
Klass C   
Klass D
Klass E
Klass F
Klass G
Klass H

Tävlingsserierna består av individuella obligatoriska serier på alla redskap i de lägre klasserna (B-D) och egna fria serier i de högre klasserna (E,F,G och H). Poängskalan är 0-10 för varje redskap, förutom i E-H där det är 0-15. Man får stiga till följande klass när man uppnått kategori III. Man inleder sin tävling i klass B och stiger sedan uppåt enligt tävlingsresultat.


Suomen Voimisteluliittos tävlingar (finska)
Suomen Voimisteluliitto ordnar ett flertal tävlingar under året och runt om i hela Finland. Alla gymnaster bör inleda tävlandet i Suomen Voimisteluliittos tävlingar med en STARA uppvisning. För deltagande i klassstigningstävlingar krävs tävlingslicens (giltighet 1.9-31.8). En STARA licens kostar 7,50 €/11 € och NTV tävlingslicens 65€/141 € beroende på om man har egen försäkring eller inte. Viktigt att man kontrollerar att den egna försäkringen gäller vid tävlingar. Efter att man deltagit i STARA kan man delta i klasstigningstävlingar (NTV luokkakilpailut). Deltagaravgift per tävling inom Suomen Voimisteluliitto är 30€. Om man tänker tävla i Svolis tävlingar senare samma dag eller samma termin, räcker det med endast NTV licens, man behöver INTE köpa Stara licens skilt. Licensen är i kraft ett helt år, september-augusti. 

Köp av Suomen Voimisteluliittos licens

– Logga in på Hoika
– Klicka på lisenssin osto i vänstra fliken
– Klicka på urheilija och efter det på barnets namn
– Godkänn (eller updater och godkänn) uppgifterna
– Klicka på NTV Naisten Telinevoimistelu
– Välj Kilpalisenssi A
– Betala via nätbanken, kvitto kommer till er e-mail

VIKTIGT! Stigpoäng från svenska tävlingar gäller inte i finska tävlingar! Stiger man till klass C på FSG så har man inte stigit i Suomen Voimisteluliittos tävlingar utan tävlar fortfarande i B. DÄREMOT om man stiger i Suomen Voimisteluliittos tävlingar så stiger man automatiskt i svenska tävlingar (FSG och ÖID).