TÄVLING

Det finns möjlighet att delta i tävlingar inom ÖID (Österbottens idrottsförbund), FSG (Finlands svenska gymnastikförbund) och SVOLI (Suomen Voimisteluliitto). Gymnasten kan börja tävla det år hen fyller 7. Flickorna behöver även ha klarat bronsmärket före man anmäler till sin första tävling.

Dessa är tävlingar som vi kommer att delta i Schema för tävlingar hösten 23 publiceras inom kort. Gymnasterna bör alltid diskutera med en tränare innan man anmäler sig, eftersom deltagande kräver att egna föreningen ställer upp med tränare och domare på plats.

ÖID och FSG
ÖID- och FSG-mästerskap är svenska tävlingar och ordnas två gånger/år. På hösten specialmästerskap (poäng räknas skilt för varje redskap) och på våren mångkamp (poäng räknas ihop för alla redskap). ÖID ordnas i Österbotten, turvis i Jakobstad, Vasa och Närpes. FSG ordnas turvis i Jakobstad, Vasa, Mariehamn och Helsingfors.

VIKTIGT! Avancemang till nästa tävlingsklass som uppnås på svenska tävlingar gäller inte i SVOLIs tävlingar! Stiger man till klass C på tex. FSG-tävling, så tävlar man fortfarande i klass B inom SVOLI. DÄREMOT om man stiger i SVOLIs tävlingar, så stiger man automatiskt i svenska tävlingar (FSG och ÖID).


SVOLI
Suomen Voimisteluliitto ordnar ett flertal tävlingar under året runt om i hela Finland. För att få delta, krävs att man har klarat bronsmärket (endast flickor) och genomfört en STARA uppvisning. STARA är en förberedande uppvisning, där gymnasten utför, ensam eller i grupp, en serie på ett eller flera valbara redskap. Sen får varje gymnast skriftlig konstruktiv feedback av domarna. Efter genomförd STARA (och bronsmärke) får man direkt, även samma dag, tävla i klass B eller klass 1. För deltagande krävs även en ikraftvarande tävlingslicens, se instruktioner för licensköp nedan.

Information om alla SVOLIs NTV (Naisten Telinevoimistelu) tävlingar finns på kisanet.fi, där kan man även följa med tävlingarna live.

Köp av Suomen Voimisteluliittos licens

– Logga in på Hoika
– Klicka på lisenssin osto i vänstra fliken
– Klicka på urheilija och efter det på barnets namn
– Godkänn (eller updatera och godkänn) uppgifterna
– Klicka på NTV Naisten Telinevoimistelu
– Välj Kilpalisenssi A
– Betala via nätbanken, kvitto kommer till er e-mail

För att delta i STARA räcker det med en STARA licens. Klasstävlingar kräver NTV tävlingslicens. NTV licensen berättigar också till deltagande i STARA, man behöver INTE köpa STARA licensen skilt. En STARA licens kostar 7,50 €/11 € och NTV tävlingslicens 65€/141 € beroende på om man har egen försäkring eller inte. Viktigt att man kontrollerar att den egna försäkringen gäller vid tävlingar. Licensen är i kraft ett helt år, september-augusti.