GDPR

Enligt GDPR (25.5.2018) har IF Drott tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar medlemmars personuppgifter. Vi håller ett medlemsregister i ett program som heter Hoika. Där uppbevaras och ansvaras för personuppgifter såsom namn, signum och e-postadress samt förmyndares kontaktuppgifter. Alla dessa uppgifter lämnas till oss när en person registrerar sig i vår förening. Gymnastens signum behövs iom att även tävlingslicenser (med eller utan försäkring) köps via detta system. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna administrera och skicka information om tävlingar och föreningens verksamhet till gymnastens kontaktperson. Personuppgifterna sparas i 5 år. Uppgifternas används enbart vid anmälningar till tävlingar, läger och evenemang. Deltagarlistor raderas efter att evenemanget, tävlingen, lägret är över och har fakturerats för. I övrigt lämnas gymnastens personuppgifter inte ut utan dess godkännande med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet. Alla medlemmar har rätt att få information om personuppgifter som finns registrerade hos Drott. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan medlemmen eller medlemmens kontaktperson begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag, avregistrering (person uppgifternas tas bort) eller begäran om rättelse mailas till infodrott@gmail.com.