märkestester

Märkestester är ett sätt för gymnasten att testa sina färdigheter och avancera vid sidan om tävlingar. För att få delta i FSG behöver gymnasten ha bronsmärket godkänt. För att tävla i klass C är det önskvärt att gymnasten har både silver och guldmärke. För att delta i Top Team läger, behöver vissa åldersgrupper förutom godkända Top team krav ha godkänt smaragdmärke.
Alla märkenas videor finns på Suomen Voimisteluliittos sidor.

Märkenas valörer:
Kopparmärke
Kopparmärkets häfte
Bronsmärke
Bronsmärkets häfte
Silvermärke
Silvermärkets häfte
Guldmärke
Guldmärkets häfte
Smaragdmärke
Smaragdmärkets häfte
Diamantmärke

Diamantmärket godkänns av domare som har gått utbildning för detta och anmäls via Kisanet. Deltagandet i diamantmärkestestet kostar 20€. De andra märkena kan Drotts egna domare godkänna och de är gratis. Kolla vår kalender för datum för märkestester.