Anmälning och
avgifter


Årsavgifter

I årsavgiften ingår friidrottslicens för säsongen 2022 (både vinter- och sommarterminen), som för de födda 2009 eller senare inkluderar en idrottsförsäkring (OP vakuutus). Drott anmäler och betalar licensen inom två veckor från att årsavgiften är betald. Licensen och den därtill hörande försäkringen är i kraft från betalningsdagen t.o.m. 30.9.2022. De äldre (födda 2008 eller tidigare) kan välja att antingen skaffa licens med idrottsolycksfallsförsäkringen OP sporttiturva (mera info här) eller utan idrottsolycksfallsförsäkring. Väljer ni utan försäkring uppmanar vi er att skaffa en egen försäkring ifall ni inte redan har en.

Årsavgiften för säsongen 2022-2023 varierar med den aktivas ålder och är:

  • födda 2015-2016: inklusive Sporttiturva försäkring
  • födda 2013-2014: inklusive Sporttiturva försäkring
  • födda 2011-2012: inklusive Sporttiturva försäkring
  • födda 2009-2010: inklusive Sporttiturva försäkring
  • födda 2008- eller tidigare:   utan Sporttiturva försäkring
  • födda 2005-2008: inklusive Sporttiturva C försäkring
  • födda 2003-2004: inklusive Sporttiturva B försäkring
  • födda 2002- eller tidigare: inklusive Sporttiturva A försäkring
  • födda 2007 eller tidigare: (med personligt träningsprogram) utan försäkring

Anmälning

Vi använder oss MyClubs register- och faktureringsprogram.

Om man endast deltar under vintersäsongen betalar man halva terminsavgiften plus licensen, kontakta knatteledaren för exakt belopp. Samma sak gäller för idrottare som inte bor i Jakobstad och därför inte använder träningsutrymmena under vintern.

Som medlem får du användarrättigheter till myClub, där du själv kan uppdatera dina kontaktuppgifter, få räkningar och meddelanden direkt till din egen medlemssida.

Om du har frågor beträffande anmälan till säsongen, kontakta Monica Källman, knatte.drott@gmail.com