Säsongsavslutningsfest

Så här såg prisbordet ur 2019

Friidrottens säsongsavslutningsfest, med premiering av goda prestationer, val av årets idrottare mm, arrangeras detta år på Svenska Gården söndagen den 9.10.2022. Festen arrangeras i två delar, en för åldersklasserna upp till 9 år och en för 10-åringar uppåt enligt följande:

Kl. 17.00 för 7- och 9-åringar
Kl. 18.00 för 10 år och äldre + seniorer

Föräldrar och syskon är välkomna med.

Inomhusträningarna börjar sedan v.43 (efter höstlovet).

Kategorier:
Friidrott