ÖID Träningsläger för redskapsgymnaster 28-29.10

Träningsläger i Kuortane 28-29.10.2023
Välkommen på ÖID:s läger för redskapsgymnaster! Lägret passar för aktiva tävlingsgymnaster i alla tävlingsklasser
samt för hobbygymnaster, både flickor och pojkar med grunder i redskapsgymnastik. Gymnasterna delas in i olika
träningsgrupper på basen av nivå och ålder. Som tränare för lägret har några huvudtränare tillfrågats. För att genomföra
ett så lyckat läger som möjligt vill vi att de deltagande föreningarna ställer upp med en tränare per ca 6 gymnaster. Den
som vill fungera som hjälptränare under lägret meddelar om detta i samband med lägeranmälan. Tränarna får ett arvode
av ÖID.
Lägrets pris för gymnaster: 100 € lördag-söndag
I priset ingår träning, kost och logi på Kuortane. Resor till och från Kuortane står man själv för.
Vårdnadshavare / övriga vuxna som följer med på lägret betalar 90 € för kost och logi. Tränare som vill komma med på
lägret men inte vill fungera som hjälptränare anmäler sig som ”övriga vuxna” och betalar 90 € för kost och logi.
Preliminärt program:
Lördag 28.10:
10.00-12.30 Träning (2,5h)
12.45-13.15 Lunch
14.00-17.00 Träning (3h)
17.15-17.45 Middag
18.00-20.30 Fritid
18.00-20.00 Lekar i salen
20.30-21.00 Kvällsmål
Söndag 29.10:
8.00-8.30 Morgonmål
9.00-12.00 Träning (3h)
12.15-12.45 Lunch
13.30-16.30 Träning (3h)
På söndag ska rummen tömmas före förmiddagspasset. Väskor tas med till salen.
Anmälan:
Bindande anmälan föreningsvis per e-post till oid.gymnastik@gmail.com senast söndagen den 24.9.
Vid anmälan efter 24.9 tillkommer en avgift à 30 € per person.
● Använd bifogad anmälningsblankett.
● Ange födelsedatum DD.MM.ÅÅ och tävlingsklass samt eventuella allergier för varje deltagare, även för
tränare och övriga vuxna.
● Tränarnas kontaktuppgifter (tel.nr. och e-post).
● För att underlätta rumsindelningen ange vem ni vill dela rum med, skriv in ett namn.
● Fotografering sker under lägret. Meddela i samband med anmälan om din gymnast inte får vara med på foto
som senare publiceras på ÖID gymnastikens sociala medier.
Sjukdoms- och skaderelaterade annulleringar tas emot till lägrets början (före kl. 9 på lördag morgon). Den som lämnar
bort från lägret och inte meddelat före lägrets början kommer att faktureras lägrets fulla pris, trots att läkarintyg
uppvisas i efterskott. I lägret deltar man endast om man är frisk.
Frågor om lägret kan riktas till: oid.gymnastik@gmail.com
Före lägret sänds lägerinfo ut till föreningarna. Där framgår även vem som är kontaktperson för lägret.
Fakturering sker föreningsvis efter lägret.