Kontrollista för idrottsverksamhet

Tarkistuslista suomeksi: https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/tarkistuslista-urheilutoimintaan_paivitetty-30-10-2020.pdf

Kontrollista för idrottsverksamhet

Listan ska gås igenom före träningen under ledning av tränaren/den som ansvarar för träningen.

Kontroll av hälsotillstånd

Den som deltar i träningen har inte under de senaste 3 dagarna haft något av nedan nämnda symtom:
Halsont Ja/Nej
Snuva Ja/Nej
Hosta Ja/Nej
Feber Ja/Nej
Förlust av lukt- eller smaksinne Ja/Nej
Diarré Ja/Nej
Muskelvärk Ja/Nej
Huvudvärk Ja/Nej

Kartläggning av eventuell exponering

Har du nyligen tagit ett COVID-test eller är du i kö till ett COVID-test? JA/NEJ

Har du inom de senaste 10 dygnen innan dina symtom varit i närkontakt med någon som bekräftats eller starkt misstänks ha drabbats av coronavirusinfektion: JA/NEJ

Har du nyligen mött en person som återvänt till Finland från ett högriskområde och som eventuellt har utsatts för coronavirus: JA/NEJ

Om en idrottare svarade ja på någon av de ovanstående frågorna ska ifrågavarande idrottare inte delta i träningen.
Den som ansvarar för gruppen ska förvara namnlistan över alla som deltagit i träningen/idrottsverksamheten i 10 dygn samt kvittera att kontrollistan har använts i samband med träningarna

Kategorier:
Redskapsgymnastik