FSG FESTIVAL I NÄRPES 12-14.6.2020 – inhiberad pga Coronaviruset

Vart 4e år arrangeras FSG Festivalen och i år är det dags i Närpes 12-14. Drott deltar också, så kom med på ett fantastiskt evenemang för hela familjen fullspäckat med spännande program! Bekanta dig närmare med koreograferna och programmen på https://fsg.idrott.fi/fsg-festival/program/.

Året inleds med instruktioner av samtliga festivalprogram vid Norrvalla den 26.1 i samband med Gymnastikens dag. Alla program instrueras i 80 min och det är gratis att delta – läs mer om tidschema och anmälning här. Observera att det endast vid instruktionstillfällena kommer att finnas möjlighet att prova uppvisningsdräkterna för festivalen.

Tidtabell

26 januari 2020 Instruktioner, Norrvalla Vörå
31 januari 2020 Preliminär anmälan, föreningsvis
31 januari 2020 Sista anmälningsdag för galaprogram
3 februari 2020 Bokning av hotell öppnar
15 mars 2020 Slutlig anmälan + dräktbeställning
4-5 april 2020 FSG vårmöte + instruktioner, Tammerfors
30 april 2020 Beställning av biljetter till galor och kamratsits
15 maj 2020 Sista anmälningsdag till Hop on-programmet
17.5 2020 Samövningar av festivalprogram, Norrvalla

Kategorier:
Redskapsgymnastik