Ärevarvet torsdag 17.9 – kom med!

Ärevarvet 2020 ordnas torsdagen 17 september kl. 18.30-19.30 på Centralplan. Ärevarvet är en jätteviktig inkomstkälla för Drott! Därför önskar vi att så många som möjligt deltar från varje familj, både föräldrar och gymnaster. Vi behöver allas hjälp, så kom med och motionera och ha roligt tillsammans en kväll! Vi startar med gemensam uppvärmning kl. 18.15.

Så här gör du: Som deltagare i Ärevarvet samlar Du sponsorer, som förbinder sig att betala en överenskommen totalsumma eller en summa per varv. Minimisumma 15 euro. Evenemanget pågår i en timme, under vilken deltagaren går eller löper runt Centralplanen. Listorna på sponsorer lämnas in vid Centralplan från kl. 17.00 torsdagen 17.9.  Efter evenemanget faktureras den uppgjorda summan, helst per e-post. Sponsorerna bör uppge en e-postadress vart fakturan kan skickas.

Ärevarvslistan kan laddas ner via denna link:

kunniakierros.fi/se/public/fororganizations

eller gå in på kunniakierros.fi (välj Till föreningar, Insamlingslistan hittas längst ner till höger)

eller finns även som utprintad pappersversion i salen.

I år har vi, pga koronapandemin ingen vatten/saftstation, så ta gärna med en egen flaska. Omklädningsrummen är i år också stängda, men wc:n öppna.

SÅ – alla med på årets Ärevarv!

Mvh,
Drotts gymnastiksektion

Kategorier:
Redskapsgymnastik